O KANCELARII

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Woźniak Nieruchomości specjalizuje się w wycenie, doradztwie i analizie rynku nieruchomości. Działalność Kancelarii oparta jest na połączeniu wysokich kwalifikacji z bogatym doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu zapewniamy rzetelną, profesjonalną obsługę.

Wszelkie operaty, opracowania i działania wykonujemy terminowo z zachowaniem poufności i tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych. Przy realizacji kompleksowych zleceń kancelaria współpracuje ze specjalistami z branży usług finansowych, budowlanych, kredytowych oraz prawnych, zapewniając szybki i sprawny transfer specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia najlepszych ekspertów.

Kancelaria Woźniak Nieruchomości

Naszymi klientami są klienci indywidualni, przedsiębiorcy oraz spółki, a także gminy, powiaty i instytucje, które oczekują indywidualnego podejścia i profesjonalnej obsługi. Działamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i standardów zawodowych oraz przestrzegamy zasad etyki zawodowej. Posiadamy licencje zawodową w zakresie wyceny nieruchomości oraz wymagane ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Nasze kwalifikacje i umiejętności doskonalimy biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach. Głównym obszarem działalności naszej firmy jest:
rynek lokalny

 • miasto Gniezno, miasto Poznań i okolice

rynek regionalny

 • województwo wielkopolskie - okolice miast Konin, Piła, Kalisz i okolice, Września, Słupca, Wągrowiec, Trzemeszno, Środa Wielkopolska, Luboń, Pobiedziska, Swarzędz
 • województwo kujawsko-pomorskie - Mogilno, Żnin, Orchowo, Strzelno, Inowrocław i okolice).

Nasi asystenci i doradcy działają również na obszarze:

 • województwa lubuskiego (Zielona Góra, Szprotawa, Żagań, Żary, Iłowa)
 • województwa dolnośląskiego (Wrocław, powiat wrocławski i okolice)
 • województwa małopolskiego (Kraków, powiat krakowski)

W indywidualnych przypadkach wykonujemy wyceny na terenie całej Polski.

Justyna Tomasiewicz-Woźniak

Rzeczoznawca Majątkowy
numer uprawnień 6577

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Gospodarowania Nieruchomościami w zakresie Szacowania Nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku w zakresie wyceny i pośrednictwa w obrocie, oraz analizie i doradztwie na rynku nieruchomości.
Prywatnie również z wykształcenia muzyk i muzykolog, miłośnik muzyki klasycznej oraz mama dwójki chłopców.

Szkolenia i Kwalifikacje

Szkolenie Związku Banków Polskich w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych

OFERTA

OPERAT SZACUNKOWY

 

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników o wartości nieruchomości.

Proces wyceny nieruchomości obejmuje:

 • Kontakt z Rzeczoznawcą Majątkowym ustalenie przedmiotu i zakresu wyceny, określenie dokumentów niezbędnych do wyceny.
 • Oględziny nieruchomości oraz odbiór dokumentów.
 • Wykonanie operatu (czas wykonania zależy od skomplikowania opinii, liczony jest od momentu otrzymania kompletu dokumentów).
 • Przekazanie operatu.

Zakres usług

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego świadczy usługi w zakresie wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komercyjnymi handlowo-usługowymi, biurowymi, przemysłowymi, magazynowymi, produkcyjnymi,
 • nieruchomości lokalowe mieszkalne,
 • nieruchomości lokalowe użytkowe garażowe, handlowo-usługowe, biurowe,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej, w tym obiektami sportowymi,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego,
 • nieruchomości rolne gruntowe niezabudowane, zabudowane w tym wielkopowierzchniowe, zorganizowane gospodarstwa rolne,
 • nieruchomości siedliskowe,
 • nieruchomości leśne,
 • nieruchomościami specjalnego przeznaczenia,
 • służebności gruntowe drogi koniecznej, przejazdu i przechodu,
 • określania wartości prawa służebności, prawa użytkowania i prawa dożywocia,

Kancelaria określa wartość nieruchomości dla różnych potrzeb:

 • kupna, sprzedaży, zamiany nieruchomości,
 • negocjacji ceny transakcyjnej,
 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • postępowań sądowych i komorniczych, podziału majątku,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • celów ubezpieczeniowych,
 • celów podatkowych,
 • celów księgowych,
 • wniesienia aportu,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich,
 • ustalenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planu,
 • postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych,
 • innych celów indywidualnych.

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w doradztwie na rynku nieruchomości oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji w obszarze rynku nieruchomości poprzez:

 • analizy rynku w zakresie cen rynkowych nieruchomości,
 • analizy stawek czynszu powierzchni mieszkalnych, biurowych, handlowych i przemysłowych,
 • analizy efektywności inwestowania w nieruchomości,
 • opinie o wartości indywidualnej nieruchomości,
 • prowadzenie negocjacji związanych z zawieraniem umów sprzedaży lub najmu nieruchomości, a także ze sprawami odszkodowawczymi związanymi z nieruchomościami,
 • regulacje stanów prawnych nieruchomości,
 • usługi doradcze i konsultacje przy zakupie, sprzedaży i inwestycjach opartych na nieruchomości,
 • doradztwo w dziedzinach spadków i darowizn, kierunków rozwoju nieruchomości, kalkulacji zakupu lub sprzedaży nieruchomości,

KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE czyli określenie wartości poniesionych nakładów na inwestycje budowlane.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA to kilkuetapowy proces, który prawidłowo wykonany, daje rzetelny obraz wartości firmy, określa wartość poszczególnych składników w przedsiębiorstwie.

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH która polega na określeniu wartości ruchomości, czyli różnego rodzaju maszyn przemysłowych jak również wycena urządzeń prywatnych.

LISTA DOKUMENTÓW I DANYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI POTRZEBNYCH DO WYCENY

 • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa zasadnicza lub ewidencyjna,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę  (jeżeli zostały wydane),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny nabycia,
 • wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków,
 • mapa zasadnicza lub ewidencyjna,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Pozwolenie na budowę,
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie obiektu,
 • dokumentacja techniczna budynku (projekt, opis techniczny, zestawienie powierzchni, inwentaryzacja),
 • w przypadku obiektu w budowie – kosztorys,
 • w przypadku nieruchomości komercyjnych wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości oraz umowy najmu/dzierżawy.
 • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny,
 • rzut lokalu,
 • kartoteka lokalu.
 • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny,
 • rzut lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu.

<

 • numer księgi wieczystej lub odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa zasadnicza z przebiegiem/lokalizacją urządzenia przesyłowego,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę  (jeżeli zostały wydane),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • informacje techniczne dot. samego urządzenia przesyłowego – data posadowienia urządzenia na nieruchomości lub data wydania pozwolenia na budowę urządzenia przesyłowego,  charakterystyka urządzenia np. gazociąg wysokość ciśnienia, średnica 150, linia wysokiego napięcia 110kV.

CENNIK

Ostateczny koszt wykonania operatu szacunkowego / analizy jest związany z rzeczywistą pracochłonnością, na którą wpływają czynniki właściwe dla danej nieruchomości:

 • rodzaj nieruchomości i liczba składników nieruchomości (grunt, lokal, budynek mieszkalny, użytkowy),
 • cel wyceny (determinuje sposób wyceny i zakres analizy rynku),
 • skomplikowanie sytuacji prawnej
 • termin realizacji opracowania.
Negocjujemy terminy i ceny

Negocjujemy terminy i ceny

Gdy zlecenie dotyczy wyceny kilku nieruchomości a zwłaszcza nieruchomości podobnych (np. wycena kilku lokali w kamienicy lub bloku wielorodzinnym) negocjujemy terminy i ceny.

Inwentaryzacja nieruchomości

Inwentaryzacja nieruchomości

W przypadku braku dokumentacji projektowej podejmujemy się wykonania inwentaryzacji nieruchomości (cena inwentaryzacji ustalana indywidualnie).

Pozyskanie dokumentów

Pozyskanie dokumentów

W przypadku braku dokumentacji prawnej istnieje możliwość pozyskania dokumentów przez rzeczoznawcę majątkowego za dodatkową opłatą.

Termin wykonania wyceny

Termin wykonania wyceny

Termin wykonania wyceny określony jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), a czas zaczynamy liczyć od dnia oględzin nieruchomości. Na życzenie klienta istnieje możliwość skrócenia czasu wykonania usługi o połowę – usługa ekspresowa, za 50 % wzrostem wynagrodzenia.

KONTAKT

Dane rejestrowe:

Justyna Tomasiewicz-Woźniak
Rzeczoznawca Majątkowy
Nr uprawnień: 6577

NIP: 924 181 44 47
Regon: 364 508 386

KONTAKT

+48 606 757 304
kancelaria@wozniaknieruchomosci.pl

NAPISZ DO NAS

*Wymagane